Styrelsemöte

Datum 27 april 2021

Tid 10:00-12:00

Plats Digitalt

Styrelseordförande:
Ulf Rohlén
VD, ÖrebroBostäder AB

Johan Almesjö
VD, HBV