Styrelsemöte

HBV styrelsemöte.

Datum 12 december 2019

Plats

Styrelseordförande:
Ulf Rohlén
VD, ÖrebroBostäder AB

Johan Almesjö
VD, HBV