Styrelsemöte

HBV styrelsemöte

Datum 15-16 oktober 2019

Plats

Styrelseordförande:
Ulf Rohlén
VD, ÖrebroBostäder AB

Johan Almesjö
VD, HBV