Styrelsemöte

Styrelsen 2017-06-14

HBV styrelsemöte.

Datum 3-4 oktober 2018

Plats Ej bestämt

Styrelseordförande:
Ulf Rohlén
VD, ÖrebroBostäder AB

Johan Almesjö
VD, HBV