Styrelsemöte

Datum 3 oktober 2022

Tid 09:00-17:00

Plats

Styrelseordförande:
Ulf Rohlén
VD, ÖrebroBostäder AB

Johan Almesjö
VD, HBV