Styrelsemöte

Datum 15 december 2021

Tid 10:00-15:00

Plats HBVs kontor

Styrelseordförande:
Ulf Rohlén
VD, ÖrebroBostäder AB

Johan Almesjö
VD, HBV