Styrelsemöte strategidagar

Datum 12-13 oktober 2020

Tid 10:00-15:00

Plats

Styrelseordförande:
Ulf Rohlén
VD, ÖrebroBostäder AB

Johan Almesjö
VD, HBV