Styrelsemöte strategidag

Datum 11-12 oktober 2021

Tid 12:00-12:00

Plats Ej fastställt

Styrelseordförande:
Ulf Rohlén
VD, ÖrebroBostäder AB

Johan Almesjö
VD, HBV