Juroday 2020

Juroday är till för att skapa en mötesplats för studenter och företag, där studenterna kan få kontakt med framtida arbetsgivare och där företag får en chans att marknadsföra sig.

Datum 27 februari 2020

Tid 10:00-15:00

Plats Linköpings Universitet

Dagen anordnas av den Affärsjuridiska Föreningen (AJF) och är främst skapad för studerande på de Affärsjuridiska programmen men även andra studerande är varmt välkomna och brukar besöka arbetsmarknadsdagen.

De Affärsjuridiska programmen består av närmare 300 studerande på kandidatnivå, och drygt 100 studerande på masternivå, varav de flesta besöker mässan och tar del av dagens övriga event. 

Kontakt


Kontakt