Juroday 2019

Foto: Viktoria Fintling

HBV deltar på den Affärsjuridiska föreningens årliga arbetsmarknadsdag på Linköpings Universitet. Kom och träffa vår upphandlingsjurist Jonna Andersson och Ludvig Prebner, upphandlingskonsult i vår monter.

Datum 28 februari 2019

Tid 10:00-15:00

Plats Linköpings universitet

Juroday är till för att skapa en mötesplats för studenter och företag, där studenterna kan få kontakt med framtida arbetsgivare och där företag får en chans att marknadsföra sig.

Dagen anordnas av den Affärsjuridiska Föreningen (AJF) och är främst skapad för studerande på de Affärsjuridiska programmen men även andra studerande är varmt välkomna och brukar besöka arbetsmarknadsdagen.

De Affärsjuridiska programmen består av närmare 300 studerande på kandidatnivå, och drygt 100 studerande på masternivå, varav de flesta besöker mässan och tar del av dagens övriga event. Det kommer även att bjudas in studenter i rättsvetenskap från Karlstad och juridikstuderande från Örebro. 

Kontakt


Kontakt