Informationsträff DIS - Lås och entrésystem

Nycklar

Varmt välkommen till en informationsträff gällande HBVs nya dynamiska inköpssystem för Lås och entrésystem 18-147.

Datum 31 januari 2019

Tid 10:00-12:00

Plats Västerviks Bostads AB kontor, Spötorget 1, Västervik

HBVs gamla avtal gällande Låsvaror 14-121 och Lås- och passérsystem - installation 14-147 gällde fram till och med 2018-12-31. För att fortsätta avropa lås och entrésystem behöver ett nytt avtal handlas upp individuellt av respektive medlemsbolag via HBVs nya DIS för Lås och entrésystem 18-147. Med anledning av detta anordnar vi denna träff där vi kommer att gå igenom förfarandet och hjälpa er att fylla i de underlag somn behövs för en egen upphandling. Ansvarig upphandlare Bengt Tibäck samt regionansvarig Benny Engström kommer att finnas på plats för att kunna besvara frågar och ge vägledning.

Inför denna träff behöver ni ha genomfört en behovsanalys som beskriver vad er verksamhet avropar idag samt eventuellt tillkommande behov som kan vara aktuellt inför framtiden. Denna behovsanalys kommer att vara utgångspunkten för att kunna fylla i upphandlingsdokumenten. På detta sätt kommer varje företag få ett avtal som är direkt anpassat till egna behov och specifika krav.

Kvalificerade leverantörer

Inför annonsering av upphandlingen är det viktigt att tipsa lokala låsföretag (om det finns något sådant) att kvalificera sig för HBVs DIS. Information om leverantörers kvalificeringskrav hittar du på vår hemsida. Klicka här>>.

Vilka företag som redan har kvalificerat sig och inom vilka anbudsområden hittar du på vår hemsida, i dokumentet "Kvalificerade leverantörer per anbudsområde". Denna lista uppdateras löpande så fort nya leverantörer tillkommer.

Anmälan

Om du önskar delta på denna informationsträff skickar du din anmälan till till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, senast fredag den 23 januari 2019. Träffen är helt kostnadsfri. 

Välkommen!

Kontakt


Kontakt