HBV-träff i Lycksele

Hållbara beställningar

Välkommen till HBV-träffen Effektiva och Hållbara Beställningar! Att effektivisera beställningsprocesserna är ett av flera sätt för HBV och HBVs medlemmar att arbeta för ett hållbart samhälle. En enklare och smidigare hantering med färre korrigeringar sparar tid, pengar och i förlängningen miljö.

Datum 2 oktober 2019

Tid 09:30-15:30

Plats Ansia Resort Konferenscenter, Sommarvägen 1, Lycksele

Träffen vänder sig till den breda målgruppen; VD, inköpare/förvaltare, beställare och administrativ personal som handlägger felaktiga leveranser och fakturor samt personal inom IT som hanterar XML och/eller e-fakturor.

På denna träff kommer vi se över möjligheterna hur vi tillsammans kan uppnå en smidigare och mer professionell inköpsprocess. Att kvalitetssäkra organisationens beställningar är en självklarhet, men vad innebär det i praktiken? Vilka mervärden ger det om beställningar görs korrekt från början? Hur ser organisationens beställningsförfarande ut? Vem ansvarar för att rätta till fel som uppstår?
Vad blir effekten av korrekta beställningar? Dessa frågeställningar kommer vi att resonera kring i form av en workshop.

Från HBV medverkar:

 • Janne Sunnari, regionansvarig affärsutvecklare Norr
 • Ulf Lindblom, affärschef
 • Bengt Tibäck, upphandlingskonsult
 • Maria Moniér Melin, ekonomichef
 • Olle Wiman, controller
 • Sofia Lamnérius, ekonomiassistent region Norr
 • Therese Borg, strategisk kommunikatör

Program

09:30 - 10:00  Registrering, kaffe och smörgås.
10:00 - 10:15  HBV hälsar välkommen.
10:15 - 11:00  Information om HBVs dynamiska inköpssystem för Lås och Entrésystem samt ny fakturarutin gällande ramavtalet för Vitvaror - Installation och service.
11:00 - 11:10  Bensträckare.
11:10 - 12:00  Workshop. Effektiva och hållbara beställningar.
12:00 - 13:00  Lunch.
13:00 - 13:30  Redovisning och diskussion.
13:30 - 14:30  Professionella beställare, fakturaprocesser, statistik.
14:30 - 15:00  Sammanfattning och aktuell avtalsinformation.
15:00 - 15:30  Avslutande fika och mingel.

Anmälan

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, tel 08-556 765 26 senast den 23 september. Eventuell matallergi anges vid anmälan.

Kostnad

250 kronor exklusive moms per person (självkostnadspris). Faktureras efter träffen.

 

Kontakt


 • Janne Sunnari
  Janne Sunnari
  • Regionansvarig affärsutvecklare Norr
  • Besöksadress: Storgatan 48, 941 32 Piteå
  • 070-664 03 23
  • Epost