Framtidens Förvaltare

Stockholm Waterfront Congress Center

Framtidens Förvaltare 24 maj är branschens största seminarium som enbart handlar om fastighetsförvaltning. HBV kommer att delta med ett eget pass som handlar om att mäta miljöspend, klockan 14:05–14:20.

Datum 24 maj 2022

Tid 08:00-19:00

Plats Stockholm Waterfront Congress Center

Programmet i sin helhet och länk till anmälan hittar du här>>

Att mäta miljöspend

Klimatpåverkan till följd av offentliga inköp uppgick 2019 till 23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket har resulterat i att det finns ett stort intresse att göra miljöspendanalyser med syfte att minska inköpens miljöbelastning.

Har du koll på vilken påverkan ditt företags inköp har på klimatet och miljön? Vad är en miljöspendanaly och vad visar den? Vet du hur man inför en miljöspend i ett BI-system? Svar på dessa frågor får du av Olle Wiman, controller och IT-samordnare på HBV.