Föreningsstämma 2018

Fotograf: Henrik Trygg

Vi hälsar våra medlemmar varmt välkomna till Stockholm 26-27 april!

Utöver information om verksamheten och val till styrelse och andra förtroendeposter, kommer vi att få lyssna till intressanta föreläsare samt få göra ett studiebesök i Tensta/Rinkeby tillsammans med AB Familjebostäder.

Datum 26-27 april 2018

Tid 12:00-12:00

Plats Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Stockholms stad satsar mycket på brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Det handlar om allt från riktade stödinsatser till barn, unga och familjer till bättre belysning eller upprustade parker och torg i stadsmiljön. Stadens trygghetsmätning visar dock att fler invånare i staden upplever att otryggheten har ökat. En stadsövergripande grupp har inrättats, Trygghetskommisionen, för att utveckla den trygghetsskapande förmågan och förstärka samordningen av konkreta insatser inom hela staden. Sju prioriterade områden har utsetts, där bland annat Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta finns med. Vi kommer tillsammans med Jonas Schneider (VD), Lars Björk (fastighetschef) och Daniel Sedighha Mattsson (Enhetschef Trygghet och Säkerhet) på AB Familjebostäder, få möjligheten att besöka ett av dessa områden och se vilka satsningar som görs för att stärka trygghetskänslan. Bland annat kommer vi att få se bygget av det nya polishuset, Rinkeby allé, centrum, Folkets Hus, Rinkebystråket för att sedan avsluta vid Rinkebyterrassen.

Vilken roll har bostadsbolagen för att bryta utanförskapet och främja integrationen?


Michael Pirosanto, VD på Gårdstensbostäder AB
samt mottagare av Stiftelsen Tryggare Sveriges brottsförebyggande pris, berättar om sitt företags arbete med att skapa säkrare och tryggare områden. 

Terje Johansson, VD på MKB Fastighets AB samt ordförande i SABOs Integrationsråd, berättar om förutsättningarna för att nå en ökad social hållbarhet. Att nå dit är en gemensam utmaning såväl för offentliga som privata aktörer och civilsamhället. 

Niclas Andersson, polischef Järva informerar om polisens arbete i särskilt prioriterade område. Vad innebär det i praktiken? Utmaningar och möjligheter.

Vi kommer även får höra Cathrine Danin, makroanalytiker på Swedbank berätta om PMI - Purchasing Managers Index, en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. 

Christina Rickardsson, vinnare av Årets talare - Genombrott 2017, kommer att berätta sin unika historia "Sluta aldrig gå - från gatan i Sao Paulo till Vindeln i Norrland". 
En föreläsning om frågor som identitet, kulturkrockar, fördomar och samhällsnormer men också om hur man kan bygga broar som skapar dialog, tolerans och öppenhet i samhället.

Logi

Logi bokas direkt med hotell Scandic Continental. Uppge bokningskod BHUS260418.

tel: 08-517 517 00
epost: meeting.continental@scandichotels.com
hemsida: www.scandichotels.se

Pris: 1.850 kronor inklusive moms

Rum finns reserverade till och med den 19 april 2018.

Anmälan

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se,
tel 08-556 765 26
senast 23 april 2018. För att delta krävs att du representerar ett företag som är medlem i HBV.

Program

26 april

12:00 Lunch.
12:45 Registrering.
13:00 Stämma och aktuell information från HBV.
14:15 Cathrine Danin, makroanalytiker på Swedbank föreläser om PMI – Inköpschefsindex.
14:45 Kaffepaus.
15:00 Bostadsbolagens roll att bryta utanförskap och främja integrationen. Michael Pirosanto, VD Gårdstensbostäder och Terje Johansson, VD MKB Fastighets AB.
15:40 Hur arbetar polisen med säkerheten i prioriterade områden? Niclas Andersson, polischef Järva.
16:20 Paus.
16:30 Christina Rickardsson "Sluta aldrig gå – från Sao Paulo till Vindeln Norrland".
17:30 Avslut. Incheckning och egen tid.
19:00 Fördrink och mingel.
19:30 Middag med underhållning.

27 april

09:00 Inför studiebesöket. Jonas Schneider, VD AB Familjebostäder.
09:45 Busstransport till Rinkeby/Tensta.
10:00 Studiebesök.
11:30 Återfärd med buss till centralstationen, avslut cirka kl 12:00.

Kontakt