FastighetsMässan i Stockholm

FastighetsMässan i Stockholm

FastighetsMässan som under 2021 skulle ha arrangerats i Stockholm den 10–11 mars 2021 skjuts fram till den 24-25 november 2021. Orsaken är de mötesrestriktioner som tills vidare gäller samt den stora osäkerhet som råder till följd av pandemin.

Datum 24-25 november 2021

Tid 09:00-17:00

Plats Kistamässan, Stockholm

Därför bör du besöka FastighetsMässan

HBV blir stolt hållbarhetspartner till FastighetsMässan. När den arrangeras i Stockholm den 24-25 november 2021 är det med ett intensifierat fokus på hållbarhetsfrågan. FastighetsMässan är mötesplatsen för förvaltning och utveckling av befintliga fastigheter. Mötesplatsen som sammanför leverantörer av fastighetslösningar med Stockholms fastighetsägare och förvaltarbolag i syfte att skapa driftsäkra, hållbara och lönsamma fastigheter.

Fastighetsbranschen är en bransch i förändring. Trender som hållbarhet och digitalisering påverkar såväl samhälle som fastighetsföretag. Fastighetsägare ställs inför helt nya kundkrav, utmaningar och tillväxtmöjligheter.

På FastighetsMässan knyter du kontakt med leverantörer av fastighetslösningar som hjälper dig att ställa om dina fastigheter för att möta förändringarna. Här möter du produktintensiva utställare och tjänsteföretag, alla med morgondagens förvaltarbransch som sin spelplan. FastighetsMässan har värdeskapande fastighetsförvaltning i fokus; redskap och verktyg hör inte hemma hos oss. Här får du också ta del av ett stort seminarieprogram samt många möjligheter till vidare nätverkande och kontakt med branschkollegor, experter och ledande företag i branschen.

Läs mer>>

Kontakt