Effektiva och Hållbara Beställningar

Effektiva och Hållbara Beställningar

Välkommen till HBV-träffen Effektiva och Hållbara Beställningar! Att effektivisera beställningsprocesserna är ett av flera sätt för HBV och HBVs medlemmar att arbeta för ett hållbart samhälle. En enklare och smidigare hantering med färre korrigeringar sparar tid, pengar och i förlängningen miljö.

Datum 29 november 2019

Tid 09:30-12:00

Plats HBVs kontor på Arenavägen 63, Globen, Johanneshov

Träffen vänder sig till våra medlemsbolag och den breda målgruppen; VD, inköpare/förvaltare, beställare och administrativ personal som handlägger felaktiga leveranser och fakturor samt personal inom IT som hanterar XML och/eller e-fakturor.

På denna träff kommer vi se över möjligheterna hur vi tillsammans kan uppnå en smidigare och mer professionell inköpsprocess. Att kvalitetssäkra organisationens beställningar är en självklarhet, men vad innebär det i praktiken? Vilka mervärden ger det om beställningar görs korrekt från början? Hur ser organisationens beställningsförfarande ut? Vem ansvarar för att rätta till fel som uppstår?
Vad blir effekten av korrekta beställningar? Dessa frågeställningar kommer vi att resonera kring i form av en workshop.

Från HBV medverkar:

 • Sofia Nordblom, regionansvarig affärsutvecklare region Öst
 • Maria Moniér Melin, ekonomichef
 • Olle Wiman, controller
 • Dania Silva, ekonomiassistent region Öst och Mitt
 • Therese Borg, strategisk kommunikatör

Program

09:30 - 10:00 Registrering, kaffe och smörgås.
10:00 - 10:45 Effektiva och Hållbara Beställningar
10:45 - 11:10 Workshop.
11:10 - 11:30 Redovisning och diskussion.
11:30 - 12:00 Aktuell avtalsinformation HBV
12:00 Avslutande lunch och möjlighet att träffa personalen på HBV.

Anmälan

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, tel 08-556 765 26 senast den 27 november. Eventuell matallergi anges vid anmälan.

Max antal är 25 personer, först till kvarn gäller.
Träffen är kostnadsfri och avsedd för HBVs medlemmar.


Anmäl dig till Therese Borg, tel 08-556 765 26, senast den 27 november.

Kontakt


 • Sofia Nordblom
  Sofia Nordblom
  • Regionansvarig affärsutvecklare Öst
  • Besöksadress: Arenavägen 63, 8 tr Johanneshov
  • 070-664 76 96
  • Epost