Effektiva och Hållbara Beställningar

Effektiva och Hållbara Beställningar

Välkommen till HBV-träffen Effektiva och Hållbara Beställningar! Att effektivisera beställningsprocesserna är ett av flera sätt för HBV och HBVs medlemmar att arbeta för ett hållbart samhälle. En enklare och smidigare hantering med färre korrigeringar sparar tid, pengar och i förlängningen miljö.

Datum 3 december 2019

Tid 10:00-15:00

Plats Elite Stadshotellet, Kungsgatan 22, Karlstad

Träffen vänder sig till våra medlemmar och den breda målgruppen; VD, inköpare/förvaltare, beställare och administrativ personal som handlägger felaktiga leveranser och fakturor samt personal inom IT som hanterar XML och/eller e-fakturor.

På denna träff kommer vi se över möjligheterna hur vi tillsammans kan uppnå en smidigare och mer professionell inköpsprocess. Att kvalitetssäkra organisationens beställningar är en självklarhet, men vad innebär det i praktiken? Vilka mervärden ger det om beställningar görs korrekt från början? Hur ser organisationens beställningsförfarande ut? Vem ansvarar för att rätta till fel som uppstår?
Vad blir effekten av korrekta beställningar? Dessa frågeställningar kommer vi att resonera kring i form av en workshop.

Från HBV medverkar:

 • Katarina Björndahl, regionansvarig affärsutvecklare region Mitt
 • Gustav Lunding, regionansvarig affärsutvecklare region Väst
 • Bengt Tibäck, upphandlingskonsult
 • Maria Moniér Melin, ekonomichef
 • Olle Wiman, controller
 • Sofia Lamnérius, ekonomiassistent region Norr och Väst
 • Dania Silva, ekonomiassistent region Öst och Mitt
 • Therese Borg, strategisk kommunikatör

Program

09:30 - 10:00  Registrering, kaffe och smörgås.
10:00 - 10:15  HBV hälsar välkommen.
10:15 - 11:00  Aktuell avtalsinformation från HBV.
11:00 - 11:10  Bensträckare.
11:10 - 12:00  Effektiva och hållbara beställningar inklusive workshop.
12:00 - 13:00  Lunch.
13:00 - 13:30  Redovisning och diskussion.
13:30 - 14:30  Professionella beställare, fakturaprocesser, statistik.
14:30 - 15:00  Sammanfattning och aktuell avtalsinformation.
15:00 - 15:30  Avslutande fika och mingel.

Anmälan

Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, tel 08-556 765 26 senast den 25 november. Eventuell matallergi anges vid anmälan.

Kostnad

250 kronor exklusive moms per person (självkostnadspris). Faktureras efter träffen.


Anmäl dig till Therese Borg, tel 08-556 765 26 senast 25 november .

Kontakt


Kontakt


 • Gustav Lundin
  Gustav Lundin
  • Regionansvarig affärsutvecklare Väst
  • Besöksadress: Varlabergsvägen 29 Kungsbacka
  • 070-664 01 13
  • Epost