HBV Online

HBVs regionansvariga affärsutvecklare tillsammans med kollegor informerar om nya ramavtal, upphandlingar som är på gång och status på överprövade upphandlingar.

Datum 4 maj 2021

Tid 13:00-15:30

Plats Teamsmöte

Program

12:45 – 13:00 Tekniktest för de som önskar.

13:00 – 13:45 Aktuell avtalsinformation från HBV. Lars Lönnblad och Sofia Nordblom, regionansvariga affärsutvecklare.

13:45 – 14:00 Paus. 

14:00 – 14:45 Kristian Pedersen, Advokatfirman Kahn Pedersen reflekterar över Finansdepartementets utkast till lagrådsremiss 
”En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar”.                        

14:45 – 15:00 Paus.

15:00 – 15:30 Genomgång av HBVs överprövade upphandlingar. Jonna Andersson, affärsjurist och Haidi Faraj, inköpsjurist.
HBVs nya plattform Mina sidor, där medlemmarna kan se sin omsättning per leverantör och ramavtal i realtid. Olle Wiman, controller och Marie Harder, kommunikatör.

15:30 Frågestund via chatt, summering och avslut.

 

Anmälan

Välkommen att anmäla dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, tel 08-556 765 26.

Kontakt