Frågor och svar om Elkraft

Frågor och svar gällande upphandlingen av Elkraft 15-134

Fråga 2014-06-18: Vi har anmält vårt intresse att delta vid upphandlingen och vårt nuvarande leveransavtal löper t.o.m. 2014-12-31. Kommer upphandlingen via HBV att gälla leveranser fr.o.m. 2015-01-01 ?

Svar: Tidigaste leveransstart kommer att vara 2015-01-01. Sedan kan man ansluta när som under avtalstiden.

Följdfråga: När kommer i så fall man få möjligheter att börja binda leveranspriser?

Svar: Tidigaste datum för att binda elpriset blir dagen efter avtalsspärren löpt och avtal är tecknat med den leverantör som vunnit upphandlingen. Enligt vår interna tidsplan blir det i mitten/slutet av november

 

Fråga 2014-06-26: Vi har idag två avtal som går ut 2015-04-30 resp. 2016-08-31. Kan vi ändå delta i upphandlingen?

Svar: Ja, det är fullt möjligt att ansluta när som under avtalstiden. Ange i anmälningsblanketten när ni önskar ansluta respektive volym samt datum.

 

Fråga 2014-06-26: Vi har en beräknad elförbrukning på ca 540 000kwh, innebär det att vi enbart skall betala 648kr eller finns det något minimibelopp?

Svar: Detta är en samordnad upphandling och var och en betalar proportionerligt en administrativ ersättning för deltagande i denna upphandling. Den administrativa ersättningen läggs på priset som ni får betala för er elkraft. Ersättningen utbetalas av leverantören till HBV. Något minimibelopp finns inte, utan kostnaden för er årligen (från avtalsstart och framåt) är 1,2 kronor x faktisk förbrukning (i ert fall 540 MWh) = 648 kronor.

 

Fråga 2014-07-01: Excelfilen som ligger på HBVs hemsida och som fungerar som mall för inhämtning av anläggningsinformation är väldigt omfattande och komplicerad. Hur gör man enklast för att komplettera den med rätt data?

Svar: Det är sant, informationen i listan är väldigt detaljerad och består av begrepp som används internt mellan olika nätbolag, elhandelsbolag och Svenska kraftnät. Informationen är väsentlig för att kunna genomföra en elupphandling på ett bra sätt. Det enklaste och kanske bästa sättet att få den korrekt ifylld är genom att kontakta ert elnätsbolag och be om en excellista från dem med den information som finns i mallen. Ofta kan dem skriva ut en sådan lista direkt från sina system.

 

Fråga 2014-08-06: Vårt befintliga avtal går ut först 2015-12-31. Ska vi vara med i denna upphandling eller görs det en ny nästa höst?

Svar: För närvarande har vi inga planer på att genomföra en ny upphandling med avtalsstart 2016-01-01. Jag rekommenderar därför att ni anmäler ert deltagande till denna upphandling. På så vis har ni ett upphandlat avtal till och med 2018-12-31 (3 år).

Fråga 2014-08-08: Vi har solcellsel på ett ställe och planerar för flera ställen - går det att beakta hanteringen av el till försäljning m.m. i upphandlingen?

Svar: Det är bra att ni ställer frågan och meddelar att ni har solceller och att det är flera på gång. Det ställer en del specifika krav på den/de som lämnar anbud till just Er. Det hanteras i elupphandlingen genom att vi kan vara tydliga mot offertlämnarna att just den här upphandlande myndigheten har egen produktion. I praktiken skall det sedan framgå av anläggningslistan som skickas med för alla era specifika abonnemang.

Uppdaterad 2014-09-12