Webbinarium: Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium och trä/trä inställt

Man som installerar ett fönster

HBVs webbinarium den 1 juni 2022 om det nya ramavtalet Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä– leverans med montage 20-141 ställs in. Vi återkommer med ett nytt datum inom kort.

Omfattning

Ramavtalet omfattar följande avtalsområden:

A - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium – leverans med montage.

B - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä – leverans med montage

C - Vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium – leverans med montage

D - Vridfönster och fönsterdörrar i trä/trä – leverans med montage

Ramavtalet är indelat i fyra regioner

  • Nord – Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Gävleborgs län och Dalarnas län
  • Syd – Skåne län, Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län
  • Väst – Värmlands län, Västra Götalands län, Hallands län, Jönköpings län
  • Öst – Västmanlands län, Örebro län, Gotlands län, Östergötlands län, Södermanlands län, Uppsala län och Stockholms län

Avropsordning

För avrop upp till 300 stycken fönster/fönsterdörrar gäller strikt rangordning, där avrop i första hand ska ske från rangordnad etta i aktuell avtalsområde och region. För avrop av 300 stycken fönster/fönsterdörrar eller mer gäller FKU (förnyad konkurrensutsättning), där samtliga avtalade leverantörer i aktuell avtalsområde och region tillfrågas och lämnar pris.

Avtalstid

Avtalstiden är 2022-04-01 – 2024-03-31 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Kontakt

Eventuella frågor om ramavtalet besvaras av ansvarig inköpsstrateg Anna Wörlund Rylenius och Gustav Lundin, regionansvarig Väst.

Uppdaterad 2022-06-02

Kontakt


Kontakt


  • Gustav Lundin
    Gustav Lundin