Vitvaror Del C Installation och service förlängs

HBV förlänger ramavtalet avseende Vitvaror Del C Installation och service 15-101 till och med 2019-06-30 med samtliga leverantörer utom AB Sävedalens Hem & Kök.Den nya upphandlingen Vitvaror - installation och service 19-181 har blivit föremål för överprövning och ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

Uppdaterad 2019-03-29