Vitvaror - installation och service överprövad

Den nya upphandlingen av Vitvaror - installation och service 19-181 har blivit föremål för överprövning. Ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten. Nuvarande avtal för Vitvaror Del C Installation och service 15-101 gäller till och med 2019-03-31. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

Uppdaterad 2019-02-06

Kontakt