Vitvaror - installation och service annonserad

Nu är den nya upphandlingen av Vitvaror - installation och service 19-181 annonserad. Sista anbudsdag är 2019-01-15. Upphandlingen är länsindelad med ytterligare indelning i storstadsregionerna och den består av två delar; installation av vitvaror samt service. Planerad avtalsstart 2019-04-01. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

Befintligt avtal, Vitvaror Del C - Installation och service, som är en del av Vitvaror 15-101, löper ut 2019-03-31. Vitvaror 15-101 Del A var överprövad i drygt två år och har därför ett annat slutdatum.

Den nya upphandlingen består av två delar, installation av vitvaror som avropats via HBVs ramavtal för Vitvaror del A (15-101) och kommande avtal för Köksfläktar (19-171) samt service. Upphandlingen är länsindelad med ytterligare indelning i storstadsregionerna.

Uppdaterad 2018-12-16

Kontakt