Vitvaror - installation och service 19-181

Den nya upphandlingen av Vitvaror - Installation och service 19-181 blir fristående och rikstäckande med regionsindelning. Den kommer att omfatta installation och service av vitvaror. Planerad avtalsstart är 2019-01-01. Icke medlemmar är välkomna att anmäla sig senast 2018-10-19. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

Befintligt avtal, Vitvaror Del C - Installation & service, som är en del av Vitvaror 15-101, löper ut 2018-12-31. Vitvaror 15-101 Del A var överprövad i drygt två år och har därför ett annat slutdatum.

Annonsering av den nya upphandlingen är planerad till månadsskiftet oktober/november 2018. 

Uppdaterad 2018-09-25