Vi fortsätter att växa!

Vi fortsätter att växa och vid det senaste styrelsemötet godkände styrelsen Gnesta Förvaltnings AB som ny medlem. Gnesta ligger i Södermanland och grundades 1883 men omnämns som "Gnytlistum" redan år 1383. Av namnet att döma tror man även att samhället har anor från järnåldern. Välkomna Gnesta Förvaltnings AB, nu består vi av 369 medlemmar!

Uppdaterad 2020-10-15