Ventilationskomponenter ute på remiss

Vår kommande ramavtalsupphandling Ventilationskomponenter 18-119 är för tillfället ute för remissrunda, även kallat RFI. Flera potentiella anbudsgivare har bjudits in till denna remissrunda för att ha möjlighet att komma med synpunkter och förbättringsförslag. Sista datum för de inbjudna leverantörerna att uttala sig är 2018-01-15. HBV-avtalet avser leveranser av Ventilationskanaler med tillbehör, fläktaggregat samt Ventilationsaggregat. Medlemmar med frågor, synpunkter och konkreta förslag är välkomna att kontakta ansvarig upphandlare innan sista datum för remissrundan. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

Det är även nu det är dags för våra medlemmars syster- och moderföretag att påanmäla sig till upphandlingen om de vill ha rätt att avropa under avtalstiden. Ni hittar blanketterna för det här >>

Uppdaterad 2018-01-12