Ventilationskomponenter förlängs

Det rikstäckande ramavtalet Ventilationskomponenter 18-119 förlängs och gäller till och med 2021-06-30. HBV har därefter möjlighet att förlänga ramavtalet ytterligare ett år. Ramavtalet innefattar fyra delar; ventilationskanaler med tillbehör, fläktar, ventilationsaggregat och spiskåpor. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Observera att luftfilter inte ingår i ramavtalet, utan dessa produkter går att avropa via HBVs ramavtal för Luftfilter 20-130. För mer information, klicka här>>

Antagna leverantörer för respektive avtalsområde i rangordning:

Del A - Ventilationskanaler med tillbehör
1. Lindab Sverige AB
2. Ahlsell Sverige AB

Del B - Fläktar
1. Ahlselll Sverige AB
2. Lindab Sverige AB

Del C - Ventilationsaggregat
1. Lindab Sverige AB
2. Ahlsell Sverige AB

Del D - Spiskåpor
1. Franke Futurum Aktiebolag
2. Lindab Sverige AB
3. Ahlsell Sverige AB

Kontakt

Eventuella frågor om detta ramavtal besvaras av ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe.

Uppdaterad 2020-07-03

Kontakt