Ventilationskomponenter 18-119 annonserad

HBV har annonserat upphandlingen av Ventilationskomponenter 18-119. Sista anbudsdag är 2018-05-27. Upphandlingen är indelad i olika produktområden, A till och med D samt anbudsområden: nord, mellan, syd och väst. Vid större objekt kan avrop efter FKU göras.

Exempel på produkter som kan komma att ingå i upphandlingen:

A: spirorör och rördelar, brandspjäll, takhuvar

B: fläktar

C: FTX aggregat, ventilationsaggregat för kök

D: Spiskåpor

OBS att luftfilter ingår inte i ramavtalet.

Filterskåp, spiskåpor och badrumsfläktar även kan köpas via andra ramavtal

Planerad avtalsstart är den 1 juni 2018.

Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

Uppdaterad 2018-04-27

Kontakt