Ventilationskomponenter 14-119 förlängs

Ramavtalet Ventilationskomponenter 14-119 förlängs och gäller till och med 2018-05-31. Den nya upphandlingen av Ventilationskomponenter 18-119 pågår och kommer att annonseras inom kort. HBV har ytterligare option på att förlänga befintligt avtal. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

Uppdaterad 2018-04-03

Kontakt