Ventilationskomponenter - RFI annonserad

diverse ventilationskomponenter

Arbetet med HBVs kommande upphandling Ventilationskomponenter 22-119 har påbörjats. Som ett steg i processen fram till ett färdigt upphandlingsunderlag har en RFI, Request For Information, annonserats för att få en bättre bild av vad marknaden kan erbjuda utifrån de behov våra medlemmar och kunder har av ventilationskomponenter. Sista svarsdag är 2021-11-11. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Potentiella leverantörer och användare av avtalet får nu möjlighet att tycka till om upphandlingens tänkbara avtalsområden, geografiska indelningar, produktkrav etc. Ambitionen med den nya upphandlingen Ventilationskomponenter 22-119 är att kunna erbjuda våra medlemmar och kunder ett modernt avtal som bidrar till digitaliseringen av fastighetsbranschen och lyfter fram hållbarhetsperspektivet genom att främja energismarta produkter med låg energiförbrukning under produktens livscykel. Även andra energismarta funktioner som spar energi är till exempel närvarostyrd ventilation som minskar energiförbrukning både genom att minska elförbrukningen samt uppvärmningsbehovet.

Länk till RFI>> (länken är giltig till och med 2021-11-11)

Befintligt avtal Ventilationskomponenter 18-119 är giltigt till och med 2022-06-30. Läs mer>>

Kontakt

Frågor om denna RFI besvaras av ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe eller regionansvarig affärsutvecklare Gustav Lundin.

Uppdaterad 2021-12-08

Kontakt


Kontakt


  • Gustav Lundin
    Gustav Lundin