Utvärderingen av Brandskydd A2-A7 är klar

Utvärderingen av upphandlingen Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7, är nu slutförd och tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärr råder till och med 2020-09-04 och först därefter kan HBV gå vidare och teckna kontrakt med antagna leverantörer. Anbudsområde A är regionalt indelat och omfattar försäljning av brandredskap och kurser inom brandskydd samt tjänster avseende årskontroller, besiktningar, montering av brandredskap och utrymningsmarkering. Planerad avtalsstart 2020-10-01.

Antagna leverantörer för respektive anbudsområde i rangordning:

A2 - Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro och Västmanlands län
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Brand & Industriskydd i Osby AB
3. Securitas Sverige AB

A3 - Uppsala och Stockholms län samt Gotland
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Brand & Industriskydd i Osby AB
3. Dafo Brand AB

A4 - Västra Götalands län
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Brand & Industriskydd i Osby AB
3. Göteborgs Brandservice AB

A5 - Södermanlands och Östergötlands län
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Brand & Industriskydd i Osby AB
3. Dafo Brand AB

A6 - Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Hallands län
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Brand & Industriskydd i Osby AB
3. Securitas Sverige AB

A7 - Region Skåne samt Blekinge län
1. Presto Brandsäkerhet AB
2. Brand & Industriskydd i Osby AB
3. Securitas Sverige AB

HBV har sedan 2020-01-01 tecknat avtal för Brandskydd 20-120 avseende avtalsområde A1 och BV där följande leverantörer antagits i rangordning:

Avtalsområde A1 – Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.
1. Securitas Sverige AB
2. Presto Brandsäkerhet AB
3. Dafo Brand AB

Avtalsområde BV – Försäljning av brandvarnare och brandfiltar. 
1. Dafo Brand AB
2. Deltronic AB

Mer information hittar du i HBVs avtalskatalog, se länk>>.

Kontakt

Frågor gällande denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe.

Uppdaterad 2020-08-26

Kontakt