Utskick av årsbesked

hand sticker in brev i brevlåda

Måndag den 11 januari skickar vi ut årsbeskeden digitalt till våra medlemmar. Årsbeskeden innehåller, utöver information om föregående års omsättning, även information om innestående återbäring med mera. Slutgiltigt besked om återbäring för 2020 kommer först efter vår föreningsstämma den 27 april.

Uppdaterad 2021-01-07

Kontakt