Upphandlingen Köksfläktar och ventilation 22-110 annonserad

hand som trycker på en knapp på en fläkt

HBVs nya upphandling Köksfläktar och ventilation 22-110 är en sammanslagning av tidigare ramavtal Vitvaror - Köksfläktar 19-171 samt Ventilationskomponenter 18-119. Upphandlingen är nu annonserad och sista anbudsdag är 2022-06-05. Upphandlingen kommer att mynna ut i ett rikstäckande ramavtal som omfattar köksfläktar, spiskåpor, fläktar och ventilationsaggregat samt ventilationskanaler med tillbehör. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Omfattning

Upphandlingen Köksfläktar och ventilation 22-110 omfattar fyra anbudsområden: 

A. Köksfläktar

B. Spiskåpor

C. Fläktar och ventilationsaggregat

D. Ventilationskanaler med tillbehör

Varje anbudsområde kommer att utvärderas och tilldelas separat. HBV har för avsikt att anta tre leverantörer per anbudsområde. 

Avropsordning

Avropsordning är strikt rangordning. 

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-07-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Befintliga ramavtal Vitvaror - Köksfläktar 19-171 samt Ventilationskomponenter 18-119 är giltiga till och med 2022-06-30.

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger och Gustav Lundin, regionansvarig Väst. 

Uppdaterad 2022-05-06

Kontakt


Kontakt


  • Gustav Lundin
    Gustav Lundin