Upphandlingen IMD-produkter utvärderad och tilldelad

vattenmätare

HBV har slutfört utvärderingen av upphandlingen IMD-produkter 22-145 och ett tilldelningsbeslut har skickats ut till samtliga leverantörer som lämnat anbud. Nu råder avtalsspärr till och med 2021-12-17. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Omfattning

Upphandlingen omfattar IMD-produkter indelat i flera anbudsområden. 

Avropsmodell för anbudsområde A-D: Avrop vid projekt som omfattar färre än 500 stycken mätdon sker genom rangordning. Avrop vid projekt som omfattar 500 stycken mätdon eller fler sker genom förnyad konkurrensutsättning.

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning:

A - Flödesmätare för vatten och värme
1. Diehl GmbH
2. Ngenic Sverige AB
3. Elvaco AB

B - Volym- och energimätare med LORA/NB-Iot
1. Ambiductor AB
2. Elvaco AB

C - Komplett paket för lgh-mätning med B-Bus för kabel samt insamlingsenhet
1. Ecoguard AB
2. Elvaco AB
3. Diehl GmbH

D - Komplett paket för lgh-mätning med wireless M-Bus samt insamlingsenhet
1. Ecoguard AB
2. Elvaco AB
3. Diehl GmbH

För anbudsområde E tillämpas dynamisk rangordning. Antagna leverantörer i bokstavsordning:

E - Centralt system för mätinsamling (molntjänst) 
Ecoguard AB
Elvaco AB

F - Fjärravläsning av huvudvattenmätare
Inga godkända anbud.

G - 3-D kamera för brunnsinspektion (tjänst)
Inga godkända anbud.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-01-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år. 

Befintligt ramavtal IMD-produkter 17-145 är giltigt till och med 2021-12-31.
Läs mer>>.

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe och regionansvarig affärsutvecklare Janne Sunnari.

Uppdaterad 2021-12-12

Kontakt


Kontakt


  • Janne Sunnari
    Janne Sunnari