Upphandlingen Biogas 21-146 tilldelad

biogas

HBV har slutfört upphandlingen Biogas 21-146. E.ON Energilösningar AB lämnade det mest fördelaktiga anbudet och antas som enda leverantör. Ett tilldelningsbeslut har skickats ut till samtliga anbudsgivare och avtalsspärren löper ut 2021-08-30. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

Omfattning

Ramavtalet Biogas 21-146 avser leverans av etthundra procent biogas för uppvärmning till de tolv bolag/myndigheter som i förväg anmälde sig till upphandlingen. Totalt inkom tre anbud varav E.ON Energilösningar AB lämnade de mest fördelaktiga anbudet och har antagits som enda leverantör. Ett tilldelningsbeslut har skickats ut till samtliga anbudsgivare och avtalsspärr råder till och med 2021-08-30. Först därefter kan HBV gå vidare och teckna avtal. 

Avtalstid

Avtalstiden är 2021-10-01 klockan 06:00 – 2023-10-01 klockan 06:00 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Beställares leveransavtal kan starta när som helst under ramavtalsperioden och fortlöpa som längst till och med ramavtalets slutdatum och tid.

Befintligt ramavtal Biogas 17-146 är giltigt till och med 2021-10-01.

Kontakt

Frågor om ramavtalet Biogas besvaras av ansvarig inköpsstrateg Sara Björkman eller regionansvarig affärsutvecklare Lars Lönnblad. 

Uppdaterad 2021-08-25

Kontakt


Kontakt


  • Lars Lönnblad
    Lars Lönnblad