Upphandlingen av Vitvaror - Köksfläktar annonserad

Den nya fristående och rikstäckande upphandlingen av Vitvaror - Köksfläktar 19-171 är annonserad. Sista anbudsdag är 2018-12-19. Upphandlingen omfattar köksfläktar både med och utan montage. Kökskåpor kan även avropas från ramavtalet gällande Ventilationskomponenter. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

Befintligt ramavtal, Vitvaror Del B Köksfläktar, är en del av Vitvaror 15-101 och det gäller fram till och med 2018-12-31. Vitvaror Del A var överprövad i närmare två år och har därför ett annat slutdatum. Framöver kan det återigen bli aktuellt att ramavtalet för Vitvaror - Köksfläktar blir en del av det stora vitvaruavtalet när det är dags att upphandla det på nytt. 

Planerad avtalsstart är 2019-01-01.

Uppdaterad 2018-11-28

Kontakt