Upphandlingen av Tak och takrenoveringar senareläggs

Den planerade upphandlingen av Tak och takrenoveringar 18-160 senareläggs och kommer istället att utföras under 2019. Anledningen till den framflyttade tidplanen är att det framkommit ny information från marknaden och från våra medlemsbolag. Det gör att vi vill omarbeta förfrågningsunderlaget för att erbjuda våra medlemmar det bästa och mest värdeskapande ramavtalet.

Vi återkommer med ytterligare information när det närmar sig annonsering.

Uppdaterad 2018-11-14