Upphandlingen av Luftfilter avbryts

Under annonseringsfasen av Luftfilter 20-130 har det framkommit att det funnits otydligheter i prisbilagan och energiberäkningen. HBV har därför beslutat att avbryta upphandlingen och korrigera upphandlingsdokumenten. Därefter kommer HBV att annonsera upphandlingen på nytt inom kort. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Detta innebär att det finns möjlighet för externa kunder att påanmäla sig fram till dess att ny annonsering sker. HBVs medlemsbolag är avropsberättigade per automatik om ingen avanmälan gjorts. De kunder som redan påanmält sig behöver inte göra det igen och medlemsbolag som avanmält sig behöver inte göra någon ny avanmälan.

Uppdaterad 2019-11-04

Kontakt