Upphandlingen av Elmaterial och belysning görs om

Kammarrätten har nu meddelat att HBV inte fått något prövningstillstånd avseende överklagande av Förvaltningsrättens dom gällande Elmaterial och belysning 19-103. Detta medför att HBV kommer att göra om upphandlingen. Befintliga avtal för Elmaterial och belysning 15-103 gäller till och med 2020-02-28. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

Arbetet med den nya upphandlingen påbörjas direkt och målsättningen är att hinna tilldela den nya upphandlingen för Elmaterial och belysning 20-103 innan befintliga avtal upphör. 

I och med att upphandlingen nu görs om så finns det möjlighet för nya kunder att påanmäla sig till den kommande upphandlingen Elmaterial och belysning 20-103. Medlemmar och kunder som tidigare var på- respektive avanmälda kommer att behöva skicka in nya blanketter till upphandlingen Elmaterial och belysning 20-103. Mer information om detta kommer i ett separat utskick till samtliga medlemsbolag.

Eventuella frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren. 

Uppdaterad 2019-12-20