Upphandlingen av byggmaterial tilldelad

byggvaruhandel inifrån med hyllor fyllda med byggmaterial

HBV har slutfört utvärderingen av upphandlingen Byggmaterial 22-123. Totalt inkom sex anbud som alla uppfyllde obligatoriska krav och villkor och därmed utvärderades. Nu råder avtalsspärr till och med 2022-03-18 och upphandlingen kommer att avslutas med tecknande av kontrakt så snart avtalsspärren löpt ut. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Upphandlingen Byggmaterial 22-123 är regionalt indelad i Sveriges 21 län och omfattar byggmaterial för löpande underhåll av fastigheter samt för akuta och ej förutsedda behov som uppstår vid skötsel av fastigheter. Möjlighet att tillämpa trepartsavtal finns. 

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde:

Blekinge län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Dalarnas län
1. Bygma Gruppen AB

Gotlands län
1. Ahlsell Sverige AB
2. Woody Bygghandel AB

Gävleborgs län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Hallands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Optimera Svenska AB
3. Woody Bygghandel AB

Jämtlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag

Jönköpings län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Optimera Svenska AB
3. Woody Bygghandel AB

Kalmar län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Optimera Svenska AB
3. Woody Bygghandel AB

Kronobergs län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Optimera Svenska AB
3. Woody Bygghandel AB

Norrbottens län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Bygma Gruppen AB
3. Ahlsell Sverige AB

Skåne län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Optimera Svenska AB
3. Ahlsell Sverige AB

Stockholms län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Nordströms Bygghandel AB
3. Bygma Gruppen AB

Södermanlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Nordströms Bygghandel AB
3. Bygma Gruppen AB

Uppsala län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Nordströms Bygghandel AB
3. Optimera Svenska AB

Värmlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Optimera Svenska AB

Västerbottens län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Bygma Gruppen AB

Västernorrlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Bygma Gruppen AB

Västmanlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Nordströms Bygghandel AB
3. Bygma Gruppen AB

Västra Götalands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Optimera Svenska AB
3. Woody Bygghandel AB

Örebro län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Optimera Svenska AB
3. Ahlsell Sverige AB

Östergötlands län
1. Beijer Byggmaterial Aktiebolag
2. Nordströms Bygghandel AB
3. Optimera Svenska AB


Tillfälliga förlängningsavtal avseende befintligt ramavtal Byggmaterial 18-123 har tecknats med antagna leverantörer Beijer Byggmaterial AB och Ahlsell Sverige AB till och med 2022-05-31.

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger. 

Uppdaterad 2022-03-13

Kontakt