Upphandlingen av Garageportar tilldelad

Upphandlingen Garageportar 21-129-2 omfattar leverans alternativt leverans och montage av garageportar avsedda för allmänna garage i flerbostadshus och andra allmännyttiga fastigheter. Upphandlingen är rikstäckande och HBV har nu slutfört utvärderingen och två leverantörer har antagits i rangordning för respektive anbudsområde. Avtalsspärren löper ut 2021-01-15 och det nya avtalet beräknas starta 2021-02-01. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning:

A  - Vipport
1. Garageportexperten Sverige AB
2. AB Skånefabriken

B - Takskjutport
1. Garageportexperten Sverige AB
2. AB Skånefabriken

C - Slagport
1. Garageportexperten Sverige AB
2. AB Skånefabriken

D - Garageportar exklusive montage
1. AB Skånefabriken
2. Garageportexperten Sverige AB

Inom anbudsområde A, B och C ingår åtagande av montagearbete för respektive avrop, vilket då utgör ett helhetsåtagande. Inom anbudsområde D ingår enbart leverans av garageportar.

Förnyad konkurrensutsättning kommer inte att tillämpas i det nya avtalet.

Avtalstid

Planerad avtalsstart 2021-02-01. Avtalstiden är två år med möjlighet till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år.

Befintligt ramavtal 17-129 Garageportar inklusive montage gäller till och med 2021-01-31. Läs mer>>

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger och regionansvarig affärsutvecklare Sofia Nordblom. 

Uppdaterad 2021-01-04

Kontakt


Kontakt


 • Sofia Nordblom
  Sofia Nordblom
  • Regionansvarig affärsutvecklare Öst
  • Besöksadress: Arenavägen 63, 8 tr Johanneshov
  • 070-664 76 96
  • Epost