Uppdaterad integritetspolicy

Den 25 maj 2018 sker det förändringar när det gäller hur personuppgifter får behandlas. Då träder EUs nya dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) i kraft. Förordningen påverkar alla verksamheter, organisationer och företag som hanterar personuppgifter vilket innebär att vi på HBV också omfattas av de nya reglerna.

Läs mer om vår Integritetspolicy här

Uppdaterad 2018-05-25