Tvättstugeutrustning för flerfamiljshus

Den nya upphandlingen av tvättstugeutrustning för flerfamiljshus är nu påbörjad och vi välkomnar externa kunder att anmäla sig före 2020-08-07. Tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar, arbetsbord, strykbord, bokningstavlor m.m. är exempel på produkter som kommer gå att avropa via detta ramavtal. Dessutom omfattas även reservdelar och installation av i avtalet ingående produkter. Annonsering beräknas ske i augusti 2020. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

Omfattning

Upphandlingen Tvättstugeutrustning 21-102 är rikstäckande och omsätter cirka 200 miljoner kronor årligen. Ramavtalet kommer att förse våra medlemmar och kunder med produkter för tvättstugor i flerfamiljshus; tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar, strykbord, bokningstavlor, reservdelar etc. samt installationer av i avtalet ingående produkter. 

HBV kommer att anta fyra leverantörer i rangordning och möjlighet till trepartsavtal kommer att finnas. 

Annonsering

Upphandlingen Tvättstugeutrustning 21-102 planeras annonseras i augusti 2020.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2021-01-16. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Kontakt

Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

Uppdaterad 2020-07-08