Tvättmedelsdosering tilldelad

Utvärderingen av upphandlingen Tvättmedelsdosering 20-154 är nu slutförd och avtalsspärr råder till och med 2020-08-31. Diversey Sverige AB antas som ny rangordnad etta och Ecolab AB antas som rangordnad tvåa. Upphandlingen är rikstäckande och omfattar leverans av kemisk-tekniska produkter för automatisk tvättmedelsdosering samt doseringsutrustning till tvättmaskiner i flerbostadshus, inklusive installation. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

Planerad avtalsstart för Tvättmedelsdosering 20-154 är 2020-12-01.

Befintligt ramavtal Tvättmedelsdosering 16-154 är giltigt till och med 2020-11-30.
Läs mer om befintligt avtal och antagna leverantörer i HBVs avtalskatalog>>

Uppdaterad 2020-08-24

Kontakt