Tvättmedelsdosering sista förlängningen

Det rikstäckande ramavtalet gällande Tvättmedelsdosering 16-154 förlängs och gäller till och med 2020-11-30. HBV har därmed utnyttjat sista möjligheten till förlängning och ramavtalet kan ej förlängas ytterligare. Produkter som omfattas är doseringsutrustning med eller utan installation för tvättmaskiner i flerbostadshus (tvättstugor). Ansvarig upphandlare är Sara Björkman.

Uppdaterad 2019-07-29

Kontakt