Trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial annonserad

Vår upphandlingskonsult Adam Anstrin har nu annonserat upphandlingen Trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial 20-117. Sista anbudsdag är 2019-10-22. Efter önskemål från våra medlemmar och övriga kunder är den nya upphandlingen, som kommer att ersätta befintligt ramavtal för Trädgårdsprodukter 16-117, geografiskt indelad i Sveriges 21 län.


Produktsortimentet i den nya upphandlingen är utökat och består av fyra produktområden:

  • trädgårdsmaterial (exempelvis jordsäckar, gräsfrön, ogräsmedel)
  • växter (exempelvis perenner, buskar, häckar, träd, rosor)
  • grus (exempelvis bergskross, halkbekämpning, sandlådesand, makadam)
  • jord i bulk (exempelvis rabattjord, surväxtjord, urnjord)

Preliminär avtalsstart är 2020-04-01 med en avtalstid på två år med möjlighet till en eller flera förlängningar upp till två år. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Uppdaterad 2019-09-25

Kontakt