Tillfälliga prisjusteringar

läckande rör i krom med krök

Under sommaren har vissa råvarutunga artiklar på ramavtalen Rörmaterial 18-104 samt Elmaterial och belysning 20-103 fått provisoriska prisjusteringar till följd av coronapandemin. Prisjusteringarna är i enlighet med respektive ramavtal och fortlöper initialt till och med 30 september 2021.

Om råvarupriserna fortfarande är onormalt höga därefter kommer prisjusteringarna ligga kvar. Sker en återgång till mer normala nivåer på råvarupriserna kommer priserna justeras till ursprungliga avtalspriser. Artiklar som berörs är framför allt kabel, rör och vissa plastartiklar. För aktuella priser se HBVs avtalssida alternativt logga in på avtalade leverantörers hemsidor.

Kontakt

Frågor om ramavtalet Rörmaterial besvaras av ansvarig inköpsstrateg Sara Björkman. Frågor om ramavtalet Elmaterial och belysning besvaras av ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren.

Uppdaterad 2021-08-31

Kontakt


Kontakt