Tillfälliga förlängningsavtal tecknade

flicka i fönster med en papperssnöstjärna

Med anledning av att upphandling 20-141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä fortfarande ligger i överprövningsprocess efter att HBV vunnit i Förvaltningsrätten men dom överklagats till Kammarrätten, har HBV valt att tillfälligt förlänga ramavtalet 16-141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä. Förlängningen avser avtalsområde A - sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium leveranser inklusive montering samt avtalsområde B - glidhängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium leveranser inklusive montering och gäller till och med 2022-03-31.

Tänk på att vid fortsatta avrop på ramavtal 16-141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä, avtalsområde A och B, bör ni förhålla er till direktupphandlingsgränsen om 615 312 kronor i Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Detta för att inte riskera att köpen bedöms vara otillåtna direktupphandlingar.

Kontakt

Frågor om om HBVs fönsteravtal besvaras av ansvarig inköpsstrateg Haidi Faraj eller regionansvarig affärsutvecklare Gustav Lundin.

Uppdaterad 2021-12-11

Kontakt


Kontakt


  • Gustav Lundin
    Gustav Lundin