Tilldelningsbeslut för Badrumsmöbler återkallas

HBV har beslutat att återkalla det tilldelningsbeslut som skickades ut i början av juli gällande upphandlingen av Badrumsmöbler 20-137. En ny kvalificering och utvärdering kommer att göras och en ny tilldelning beräknas ske under augusti månad. I och med detta kommer den planerade avtalsstarten att flyttas fram till och med 2020-11-01. Ansvarig upphandlingskonsult är Stefan Fredlund.

HBV förlänger under tiden avtalen med befintliga leverantörer för Badrumsmöbler 16-137 till och med 2020-10-31.

A - Badrumsmöbler av plåt
1. Byggbeslag AB

B - Badrumsmöbler av högtryckslaminat
1. Byggbeslag AB
2. Skånebeslag AB


Eventuella frågor besvaras av ansvarig upphandlingskonsult Stefan Fredlund.

Uppdaterad 2020-07-27

Kontakt


  • Stefan Fredlund
    Stefan Fredlund