Tekniskt fel gällande fakturering åtgärdat

Det tekniska fel gällande HBVs fakturering som uppstod den 21 januari berodde på att en tjänsteleverantör till några av våra avtalsleverantörer, styrt om sitt fakturaflöde från samtrafiksavtal till Peppol utan att göra anpassningar för HBVs genomfakturering. Detta fel är nu avhjälpt och faktureringen fungerar återigen som den ska.

 

Eventuella frågor besvaras av Mathias Granberg.

Uppdaterad 2020-01-29

Kontakt